Loime peakraav (Arunda oja)

Veekogu nimetus:
Loime peakraav (Arunda oja)
Veekogu tüüp:
Peakraav
Teised nimed:
Vesikond:
Ida-Eesti vesikond - Võrtsjärve alamvesikond
Registrikood:
VEE1019100
Kood:
1019100
Asukoht:
Viljandimaa, Viljandi vald, Mõnnaste küla; Viljandimaa, Viljandi vald, Vasara küla
Märkused:

Kandeotsused

Esmane kanne:
30.03.1982
Viimane kanne:
12.09.2016, Ruta Tamre
Esmase kande alusdokument:

Lähte asukoht

Veekogu:
Asukoht:
Viljandimaa, Viljandi vald, Vasara küla
Lähete tüüp:
Kõrgus merepinnast:
Koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6470291 58°21'37"
Y 605346 25°47'59"

Suudme asukoht:

Veekogu:
Asukoht:
Viljandimaa, Viljandi vald, Mõnnaste küla
Suudme tüüp:
Suubumine paremalt
Kõrgus merepinnast:
Suubuva lisajõe suubumiskoha kaugus peajõe suudmest:
12.2 km
Suubumisjärk:
3
Koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6464924 58°18'41"
Y 607806 25°50'21"

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
6.8 km²
Pikkus lisaharudega:
6.9 km
Valgala kirjeldus:
Valgala suuruse info täidetud kõige kaasaegsema ja antud hetkel kõige õigemaks loetud info kohaselt. Osaliselt 2008. ja 2009. aastal maaparandusbüroode poolt üle vaadatud valgala andmed, nende puudumisel on kasutatud 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud valgalade pindalasid. Lisainfona varasemalt või teistes allikates kasutatud valgalasuuruste andmed: - 1986. aasta nimestikus - 8,8 km² - 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud - 6,8 km²
Tüpoloogiline kuuluvus VRD järgi:
Pikkus, km:
6.9

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Ei ole avalik ega avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 18,05 ha Veeseadus

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 1 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE1019100&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles