Veekogu nimetus:
Ahja jõgi
Veekogu tüüp:
Jõgi
Teised nimed:
Vesikond:
Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond
Registrikood:
VEE1047200
Kood:
1047200
Asukoht:
Põlvamaa, Kanepi vald, Erastvere küla; Põlvamaa, Kanepi vald, Hurmi küla; Põlvamaa, Kanepi vald, Ihamaru küla; Põlvamaa, Kanepi vald, Kaagna küla; Põlvamaa, Kanepi vald, Karilatsi küla; Põlvamaa, Kanepi vald, Lauri küla; Põlvamaa, Kanepi vald, Magari küla; Põlvamaa, Kanepi vald, Piigandi küla; Põlvamaa, Kanepi vald, Põlgaste küla; Põlvamaa, Kanepi vald, Sõreste küla; Põlvamaa, Kanepi vald, Varbuse küla; Põlvamaa, Põlva vald, Aarna küla; Põlvamaa, Põlva vald, Ahja alevik; Põlvamaa, Põlva vald, Akste küla; Põlvamaa, Põlva vald, Eoste küla; Põlvamaa, Põlva vald, Ibaste küla; Põlvamaa, Põlva vald, Kadaja küla; Põlvamaa, Põlva vald, Kiidjärve küla; Põlvamaa, Põlva vald, Kiuma küla; Põlvamaa, Põlva vald, Koorvere küla; Põlvamaa, Põlva vald, Kärsa küla; Põlvamaa, Põlva vald, Padari küla; Põlvamaa, Põlva vald, Puskaru küla; Põlvamaa, Põlva vald, Säässaare küla; Põlvamaa, Põlva vald, Taevaskoja küla; Põlvamaa, Põlva vald, Valgemetsa küla; Põlvamaa, Põlva vald, Valgesoo küla; Põlvamaa, Põlva vald, Vanamõisa küla; Põlvamaa, Põlva vald, Viisli küla; Tartumaa, Kastre vald, Ahunapalu küla; Tartumaa, Kastre vald, Aruaia küla; Tartumaa, Kastre vald, Kastre küla; Tartumaa, Kastre vald, Kõnnu küla; Tartumaa, Kastre vald, Lääniste küla; Tartumaa, Kastre vald, Võõpste küla; Tartumaa, Peipsiääre vald, Praaga küla
Märkused:
¤ Kuulub 'Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistusse' (RTL 2004, 87, 1362; RT I 09.07.2016 1): Ahja jõgi Jõeveere paisust Tartu–Räpina–Värska maantee sillani
¤ Lõheliste elupaigana kaitstav veekogu (RTL 2002, 118, 1714; RT I, 29.07.2011, 25).

Kandeotsused

Esmane kanne:
18.06.1993
Viimane kanne:
28.02.2017, Ruta Tamre
Esmase kande alusdokument:
18.06.1993, Andmesiire Veekatastrist. Jõed kantud nimistusse vastavalt Vabariigi Valitsuse 18. juuni 1993. a määrusele nr 184 «Riigi veekatastri põhimääruse kinnitamine». Andmestiku aluseks "Eesti NSV jõgede, ojade ja kraavide ametlik nimestik", 1986.

Lähte asukoht

Veekogu:
Asukoht:
Lähete tüüp:
Järvest
Kõrgus merepinnast:
Koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X
Y

Suudme asukoht:

Veekogu:
Asukoht:
Suudme tüüp:
Suubumine paremalt
Kõrgus merepinnast:
Suubuva lisajõe suubumiskoha kaugus peajõe suudmest:
8.8 km
Suubumisjärk:
1
Koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X
Y

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
1074.3 km²
Pikkus lisaharudega:
112 km
Valgala kirjeldus:
Valgala suuruse info täidetud kõige kaasaegsema ja antud hetkel kõige õigemaks loetud info kohaselt. Osaliselt 2008. ja 2009. aastal maaparandusbüroode poolt üle vaadatud valgala andmed, nende puudumisel on kasutatud 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud valgalade pindalasid. Lisainfona varasemalt või teistes allikates kasutatud valgalasuuruste andmed: - 1986. aasta nimestikus - 1070 km² - 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud - 1074,3 km²
Tüpoloogiline kuuluvus VRD järgi:
Pikkus, km:
103.8

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu kallasrada 4 m 104,25 ha Keskkonnaseadustiku üldosa seadus
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 50 m 959,72 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 100 m 1 808,44 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 224,92 ha Veeseadus

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 4 kirjet 1 leheküljel

Keskkonnaload

L.KKL.PÕ-149247 Kompleksluba osaühing Põlva Agro 04.07.2008
L.VV/325507 Vee erikasutusluba lisa 1 AS HOOLEKANDETEENUSED 01.11.2014
L.VV/323315 Vee erikasutusluba lisa 1 aktsiaselts VÕRU VESI 06.06.2013 05.06.2018

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 3 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE1047200&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles