Haljala oja

Veekogu nimetus:
Haljala oja
Veekogu tüüp:
Oja
Teised nimed:
Vesikond:
Ida-Eesti vesikond - Viru alamvesikond
Registrikood:
VEE1075100
Kood:
1075100
Asukoht:
Lääne-Virumaa, Haljala vald, Aasu küla; Lääne-Virumaa, Haljala vald, Haljala alevik; Lääne-Virumaa, Haljala vald, Idavere küla; Lääne-Virumaa, Haljala vald, Kisuvere küla; Lääne-Virumaa, Haljala vald, Põdruse küla; Lääne-Virumaa, Haljala vald, Tatruse küla; Lääne-Virumaa, Rakvere vald, Päide küla
Märkused:
¤ Veekogu kuulub kas osaliste lõikudena või tervikuna riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude loetellu (RTL 2006, 7, 133; RT III, 18.12.2012, 4)

Kandeotsused

Esmane kanne:
19.07.2007
Viimane kanne:
28.02.2017, Ruta Tamre
Esmase kande alusdokument:

Lähte asukoht

Veekogu:
Asukoht:
Lähete tüüp:
Kõrgus merepinnast:
Koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6591449 59°26'28"
Y 629151 26°16'35"

Suudme asukoht:

Veekogu:
Asukoht:
Suudme tüüp:
Suubumine vasakult
Kõrgus merepinnast:
Suubuva lisajõe suubumiskoha kaugus peajõe suudmest:
33.4 km
Suubumisjärk:
1
Koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6585686 59°23'17"
Y 633550 26°21'2"

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
22.2 km²
Pikkus lisaharudega:
8 km
Valgala kirjeldus:
Valgala suuruse info täidetud kõige kaasaegsema ja antud hetkel kõige õigemaks loetud info kohaselt. Osaliselt 2008. ja 2009. aastal maaparandusbüroode poolt üle vaadatud valgala andmed, nende puudumisel on kasutatud 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud valgalade pindalasid. Lisainfona varasemalt või teistes allikates kasutatud valgalasuuruste andmed: - 1986. aasta nimestikus - 22,6 km² - 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud - 22,4 km² - 2009. aastal maaparandusbüroode poolt korrigeeritud andmestik - 22,2 km²
Tüpoloogiline kuuluvus VRD järgi:
Tugevasti muudetud veekogu
Pikkus, km:
7.9

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Ei ole avalik ega avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 21,31 ha Veeseadus
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 50 m 85,67 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 25 m 45,34 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 3 kirjet 1 leheküljel

Keskkonnaload

L.VV/327419 Vee erikasutusluba lisa 1 Aktsiaselts Haljala Soojus 02.04.2016
L.VV/326120 Vee erikasutusluba lisa 1 VIRU ÕLU AS 29.04.2015 31.12.2023

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 2 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE1075100&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles