Veekogu nimetus:
Sagadi oja
Veekogu tüüp:
Peakraav
Teised nimed:
Sagadi peakraav
Vesikond:
Ida-Eesti vesikond - Viru alamvesikond
Registrikood:
VEE1076700
Kood:
1076700
Asukoht:
Lääne-Virumaa, Haljala vald, Kakuvälja küla; Lääne-Virumaa, Haljala vald, Metsanurga küla; Lääne-Virumaa, Haljala vald, Sagadi küla; Lääne-Virumaa, Haljala vald, Tepelvälja küla
Märkused:
¤ Veekogu kuulub kas osaliste lõikudena või tervikuna riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude loetellu (RTL 2006, 7, 133; RT III, 18.12.2012, 4)

Kandeotsused

Esmane kanne:
19.07.2007
Viimane kanne:
12.09.2016, Ruta Tamre
Esmase kande alusdokument:

Lähte asukoht

Veekogu:
Asukoht:
Lääne-Virumaa, Haljala vald, Metsanurga küla
Lähete tüüp:
Kõrgus merepinnast:
Koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6600283 59°31'28"
Y 614607 26°1'30"

Suudme asukoht:

Veekogu:
Asukoht:
Lääne-Virumaa, Haljala vald, Tepelvälja küla
Suudme tüüp:
Suubumine paremalt
Kõrgus merepinnast:
Suubuva lisajõe suubumiskoha kaugus peajõe suudmest:
5.9 km
Suubumisjärk:
1
Koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6604214 59°33'33"
Y 616853 26°4'0"

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
10.2 km²
Pikkus lisaharudega:
6.4 km
Valgala kirjeldus:
Valgala suuruse info täidetud kõige kaasaegsema ja antud hetkel kõige õigemaks loetud info kohaselt. Osaliselt 2008. ja 2009. aastal maaparandusbüroode poolt üle vaadatud valgala andmed, nende puudumisel on kasutatud 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud valgalade pindalasid. Lisainfona varasemalt või teistes allikates kasutatud valgalasuuruste andmed: - 1986. aasta nimestikus - 10,1 km² - 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud - 10,2 km² - 2009. aastal maaparandusbüroode poolt korrigeeritud andmestik - 10,2 km²
Tüpoloogiline kuuluvus VRD järgi:
Tugevasti muudetud veekogu
Pikkus, km:
6.4

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Ei ole avalik ega avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 15,54 ha Veeseadus

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 1 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE1076700&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles