Pärlijõgi / Pudisoo jõgi

Veekogu nimetus:
Pärlijõgi / Pudisoo jõgi
Veekogu tüüp:
Jõgi
Teised nimed:
Vesikond:
Lääne-Eesti vesikond - Harju alamvesikond
Registrikood:
VEE1080600
Kood:
1080600
Asukoht:
Harjumaa, Kuusalu vald, Kalme küla; Harjumaa, Kuusalu vald, Kemba küla; Harjumaa, Kuusalu vald, Koitjärve küla; Harjumaa, Kuusalu vald, Kolga alevik; Harjumaa, Kuusalu vald, Kõnnu küla; Harjumaa, Kuusalu vald, Liiapeksi küla; Harjumaa, Kuusalu vald, Pudisoo küla; Harjumaa, Kuusalu vald, Suru küla; Harjumaa, Kuusalu vald, Uuri küla
Märkused:
¤ Kuulub 'Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistusse' (RTL 2004, 87, 1362; RT I 09.07.2016 1): Pärlijõgi/Pudisoo jõgi kogu ulatuses
¤ Lõheliste elupaigana kaitstav veekogu (RTL 2002, 118, 1714; RT I, 29.07.2011, 25).

Kandeotsused

Esmane kanne:
18.06.1993
Viimane kanne:
28.02.2017, Ruta Tamre
Esmase kande alusdokument:
18.06.1993, Andmesiire Veekatastrist. Jõed kantud nimistusse vastavalt Vabariigi Valitsuse 18. juuni 1993. a määrusele nr 184 «Riigi veekatastri põhimääruse kinnitamine». Andmestiku aluseks "Eesti NSV jõgede, ojade ja kraavide ametlik nimestik", 1986.

Lähte asukoht

Veekogu:
Asukoht:
Lähete tüüp:
Kõrgus merepinnast:
Koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X
Y

Suudme asukoht:

Veekogu:
Asukoht:
Suudme tüüp:
Suubumine merre
Kõrgus merepinnast:
Suubuva lisajõe suubumiskoha kaugus peajõe suudmest:
Suubumisjärk:
Koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X
Y

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
143.7 km²
Pikkus lisaharudega:
31.8 km
Valgala kirjeldus:
Valgala suuruse info täidetud kõige kaasaegsema ja antud hetkel kõige õigemaks loetud info kohaselt. Osaliselt 2008. ja 2009. aastal maaparandusbüroode poolt üle vaadatud valgala andmed, nende puudumisel on kasutatud 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud valgalade pindalasid. Lisainfona varasemalt või teistes allikates kasutatud valgalasuuruste andmed: - 1986. aasta nimestikus - 144 km² - 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud - 143,7 km²
Tüpoloogiline kuuluvus VRD järgi:
Tumedaveelised ja humiinaineterikkad jõed (tüübid IA, IIA, IIIA)
Pikkus, km:
31.8

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 76,55 ha Veeseadus
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 100 m 547,76 ha Vabariigi Valitsuse 19. veebruari 2015. a määruse nr 18 "Lahemaa rahvuspargi kaitse-eeskiri" SELETUSKIRI
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 100 m 558,66 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 50 m
Veekogu kallasrada 4 m 39,71 ha Keskkonnaseadustiku üldosa seadus

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 5 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE1080600&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles