Veekogu nimetus:
Kuivajõgi
Veekogu tüüp:
Jõgi
Teised nimed:
Vesikond:
Lääne-Eesti vesikond - Harju alamvesikond
Registrikood:
VEE1090500
Kood:
1090500
Asukoht:
Harjumaa, Kose vald, Habaja alevik; Harjumaa, Kose vald, Harmi küla; Harjumaa, Kose vald, Karla küla; Harjumaa, Kose vald, Kirivalla küla; Harjumaa, Kose vald, Kose-Uuemõisa alevik; Harjumaa, Kose vald, Krei küla; Harjumaa, Kose vald, Kuivajõe küla; Harjumaa, Kose vald, Kõue küla; Harjumaa, Kose vald, Lööra küla; Harjumaa, Kose vald, Nutu küla; Harjumaa, Kose vald, Ojasoo küla; Harjumaa, Kose vald, Tade küla; Harjumaa, Kose vald, Triigi küla; Harjumaa, Kose vald, Uueveski küla; Harjumaa, Kose vald, Vahetüki küla; Harjumaa, Kose vald, Virla küla
Märkused:
¤ Kuulub 'Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistusse' (RTL 2004, 87, 1362; RT I 09.07.2016 1): Kuivajõgi Kose-Uuemõisa karstiala väljavoolust suubumiseni Pirita jõkke
¤ Veekogu kuulub kas osaliste lõikudena või tervikuna riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude loetellu (RTL 2006, 7, 133; RT III, 18.12.2012, 4)

Kandeotsused

Esmane kanne:
18.06.1993
Viimane kanne:
28.02.2017, Ruta Tamre
Esmase kande alusdokument:
18.06.1993, Andmesiire Veekatastrist. Jõed kantud nimistusse vastavalt Vabariigi Valitsuse 18. juuni 1993. a määrusele nr 184 «Riigi veekatastri põhimääruse kinnitamine». Andmestiku aluseks "Eesti NSV jõgede, ojade ja kraavide ametlik nimestik", 1986.

Lähte asukoht

Veekogu:
Asukoht:
Lähete tüüp:
Kõrgus merepinnast:
Koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X
Y

Suudme asukoht:

Veekogu:
Asukoht:
Suudme tüüp:
Suubumine vasakult
Kõrgus merepinnast:
Suubuva lisajõe suubumiskoha kaugus peajõe suudmest:
58.1 km
Suubumisjärk:
1
Koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X
Y

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
163.8 km²
Pikkus lisaharudega:
35 km
Valgala kirjeldus:
Valgala suuruse info täidetud kõige kaasaegsema ja antud hetkel kõige õigemaks loetud info kohaselt. Osaliselt 2008. ja 2009. aastal maaparandusbüroode poolt üle vaadatud valgala andmed, nende puudumisel on kasutatud 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud valgalade pindalasid. Lisainfona varasemalt või teistes allikates kasutatud valgalasuuruste andmed: - 1986. aasta nimestikus - 167 km² - 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud - 163,8 km²
Tüpoloogiline kuuluvus VRD järgi:
Heledaveelised ja vähese orgaanilise aine sisaldusega jõed (tüübid IB, IIB, IIIB)
Pikkus, km:
32.8

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 77,18 ha Veeseadus
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 50 m 317,06 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 100 m 599,33 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu kallasrada 4 m 38,4 ha Keskkonnaseadustiku üldosa seadus

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 4 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE1090500&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles