Veekogu nimetus:
Leivajõgi
Veekogu tüüp:
Jõgi
Teised nimed:
Vesikond:
Lääne-Eesti vesikond - Harju alamvesikond
Registrikood:
VEE1092200
Kood:
1092200
Asukoht:
Harjumaa, Kose vald, Krei küla; Harjumaa, Kose vald, Saula küla; Harjumaa, Raasiku vald, Igavere küla; Harjumaa, Raasiku vald, Järsi küla; Harjumaa, Raasiku vald, Kulli küla; Harjumaa, Rae vald, Aruvalla küla; Harjumaa, Rae vald, Lagedi alevik; Harjumaa, Rae vald, Pajupea küla; Harjumaa, Rae vald, Salu küla; Harjumaa, Rae vald, Seli küla; Harjumaa, Rae vald, Suuresta küla; Harjumaa, Rae vald, Suursoo küla; Harjumaa, Rae vald, Tuulevälja küla; Harjumaa, Rae vald, Urvaste küla; Harjumaa, Rae vald, Vaskjala küla
Märkused:
¤ Veekogu kuulub kas osaliste lõikudena või tervikuna riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude loetellu (RTL 2006, 7, 133; RT III, 18.12.2012, 4)

Kandeotsused

Esmane kanne:
18.06.1993
Viimane kanne:
12.09.2016, Ruta Tamre
Esmase kande alusdokument:
18.06.1993, Andmesiire Veekatastrist. Jõed kantud nimistusse vastavalt Vabariigi Valitsuse 18. juuni 1993. a määrusele nr 184 «Riigi veekatastri põhimääruse kinnitamine». Andmestiku aluseks "Eesti NSV jõgede, ojade ja kraavide ametlik nimestik", 1986.

Lähte asukoht

Veekogu:
Asukoht:
Lähete tüüp:
Kõrgus merepinnast:
Koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6566801 59°14'5"
Y 563246 25°6'28"

Suudme asukoht:

Veekogu:
Asukoht:
Suudme tüüp:
Suubumine paremalt
Kõrgus merepinnast:
Suubuva lisajõe suubumiskoha kaugus peajõe suudmest:
19.3 km
Suubumisjärk:
1
Koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6584022 59°23'26"
Y 553526 24°56'31"

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
99.3 km²
Pikkus lisaharudega:
23.7 km
Valgala kirjeldus:
Valgala suuruse info täidetud kõige kaasaegsema ja antud hetkel kõige õigemaks loetud info kohaselt. Osaliselt 2008. ja 2009. aastal maaparandusbüroode poolt üle vaadatud valgala andmed, nende puudumisel on kasutatud 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud valgalade pindalasid. Lisainfona varasemalt või teistes allikates kasutatud valgalasuuruste andmed: - 1986. aasta nimestikus - 100 km² - 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud - 99,3 km²
Tüpoloogiline kuuluvus VRD järgi:
Tumedaveelised ja humiinaineterikkad jõed (tüübid IA, IIA, IIIA)
Pikkus, km:
23.7

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 100 m 479,94 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 50 m 241,59 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu kallasrada 4 m 22,66 ha Keskkonnaseadustiku üldosa seadus
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 51,2 ha Veeseadus

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 4 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE1092200&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles