Keila jõgi

Veekogu nimetus:
Keila jõgi
Veekogu tüüp:
Jõgi
Teised nimed:
Vesikond:
Lääne-Eesti vesikond - Harju alamvesikond
Registrikood:
VEE1096100
Kood:
1096100
Asukoht:
Harjumaa, Harku vald, Adra küla; Harjumaa, Harku vald, Humala küla; Harjumaa, Harku vald, Kumna küla; Harjumaa, Harku vald, Kütke küla; Harjumaa, Harku vald, Türisalu küla; Harjumaa, Keila linn; Harjumaa, Lääne-Harju vald, Keelva küla; Harjumaa, Lääne-Harju vald, Keila-Joa alevik; Harjumaa, Lääne-Harju vald, Käesalu küla; Harjumaa, Lääne-Harju vald, Meremõisa küla; Harjumaa, Lääne-Harju vald, Ohtu küla; Harjumaa, Lääne-Harju vald, Tõmmiku küla; Harjumaa, Lääne-Harju vald, Valkse küla; Harjumaa, Saku vald, Kiisa alevik; Harjumaa, Saku vald, Kurtna küla; Harjumaa, Saku vald, Metsanurme küla; Harjumaa, Saku vald, Rahula küla; Harjumaa, Saku vald, Roobuka küla; Harjumaa, Saku vald, Üksnurme küla; Harjumaa, Saue vald, Aila küla; Harjumaa, Saue vald, Jõgisoo küla; Harjumaa, Saue vald, Koppelmaa küla; Harjumaa, Saue vald, Maidla küla; Harjumaa, Saue vald, Tuula küla; Harjumaa, Saue vald, Valingu küla; Raplamaa, Kehtna vald, Ingliste küla; Raplamaa, Kohila vald, Kohila alev; Raplamaa, Kohila vald, Lohu küla; Raplamaa, Kohila vald, Loone küla; Raplamaa, Kohila vald, Mälivere küla; Raplamaa, Kohila vald, Pukamäe küla küla; Raplamaa, Kohila vald, Vilivere küla; Raplamaa, Rapla vald, Hagudi küla; Raplamaa, Rapla vald, Helda küla; Raplamaa, Rapla vald, Hõreda küla; Raplamaa, Rapla vald, Karitsa küla; Raplamaa, Rapla vald, Kasvandu küla; Raplamaa, Rapla vald, Kuimetsa küla; Raplamaa, Rapla vald, Kuku küla; Raplamaa, Rapla vald, Maidla küla; Raplamaa, Rapla vald, Oola küla; Raplamaa, Rapla vald, Pirgu küla; Raplamaa, Rapla vald, Purila küla; Raplamaa, Rapla vald, Röa küla; Raplamaa, Rapla vald, Seli küla; Raplamaa, Rapla vald, Tolla küla; Raplamaa, Rapla vald, Toomja küla; Raplamaa, Rapla vald, Vana-Kaiu küla
Märkused:
¤ Kuulub 'Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistusse' (RTL 2004, 87, 1362; RT I 09.07.2016 1): Keila jõgi Keila joast suubumiseni merre
¤ Veekogu kuulub kas osaliste lõikudena või tervikuna riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude loetellu (RTL 2006, 7, 133; RT III, 18.12.2012, 4)
¤ Lõheliste elupaigana kaitstav veekogu (RTL 2002, 118, 1714; RT I, 29.07.2011, 25).

Kandeotsused

Esmane kanne:
18.06.1993
Viimane kanne:
12.09.2016, Ruta Tamre
Esmase kande alusdokument:
18.06.1993, Andmesiire Veekatastrist. Jõed kantud nimistusse vastavalt Vabariigi Valitsuse 18. juuni 1993. a määrusele nr 184 «Riigi veekatastri põhimääruse kinnitamine». Andmestiku aluseks "Eesti NSV jõgede, ojade ja kraavide ametlik nimestik", 1986.

Lähte asukoht

Veekogu:
Asukoht:
Lähete tüüp:
Kõrgus merepinnast:
Koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X
Y

Suudme asukoht:

Veekogu:
Asukoht:
Suudme tüüp:
Suubumine merre
Kõrgus merepinnast:
Suubuva lisajõe suubumiskoha kaugus peajõe suudmest:
Suubumisjärk:
Koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X
Y

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
669.3 km²
Pikkus lisaharudega:
127.3 km
Valgala kirjeldus:
Valgala suuruse info täidetud kõige kaasaegsema ja antud hetkel kõige õigemaks loetud info kohaselt. Osaliselt 2008. ja 2009. aastal maaparandusbüroode poolt üle vaadatud valgala andmed, nende puudumisel on kasutatud 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud valgalade pindalasid. Lisainfona varasemalt või teistes allikates kasutatud valgalasuuruste andmed: - 1986. aasta nimestikus - 682 km² - 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud - 669,3 km²
Tüpoloogiline kuuluvus VRD järgi:
Heledaveelised ja vähese orgaanilise aine sisaldusega jõed (tüübid IB, IIB, IIIB)
Pikkus, km:
111.8

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 255,42 ha Veeseadus
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 100 m 2 183,27 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 50 m 1 163,02 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu kallasrada 4 m 107,53 ha Keskkonnaseadustiku üldosa seadus

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 4 kirjet 1 leheküljel

Keskkonnaload

L.VV/325354 Vee erikasutusluba lisa 1 Seli Tervisekeskus 22.09.2014
L.VV/326628 Vee erikasutusluba lisa 1 AKTSIASELTS SALUTAGUSE PÄRMITEHAS 01.12.2015
L.VV/328401 Vee erikasutusluba lisa 1 Aktsiaselts Keila Vesi 26.11.2016
L.VV/325368 Vee erikasutusluba lisa 1 AS Jiffy Products Estonia 07.10.2014 15.06.2019
L.VV/325026 Vee erikasutusluba lisa 1 Aktsiaselts Rapla Vesi 30.06.2014 29.06.2019
L.VV/326661 Vee erikasutusluba lisa 1 Osaühing Strantum 01.11.2015 31.12.2030

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 6 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE1096100&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles