Riguldi jõgi

Veekogu nimetus:
Riguldi jõgi
Veekogu tüüp:
Jõgi
Teised nimed:
Vesikond:
Lääne-Eesti vesikond - Matsalu alamvesikond
Registrikood:
VEE1103900
Kood:
1103900
Asukoht:
Läänemaa, Lääne-Nigula vald, Niibi küla; Läänemaa, Lääne-Nigula vald, Riguldi küla; Läänemaa, Lääne-Nigula vald, Suur-Nõmmküla küla; Läänemaa, Lääne-Nigula vald, Vanaküla küla; Läänemaa, Lääne-Nigula vald, Väike-Nõmmküla küla
Märkused:
¤ Kuulub 'Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistusse' (RTL 2004, 87, 1362; RT I 09.07.2016 1): Riguldi jõgi Leidissoo peakraavi suudmest suubumiseni merre
¤ Veekogu kuulub kas osaliste lõikudena või tervikuna riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude loetellu (RTL 2006, 7, 133; RT III, 18.12.2012, 4)

Kandeotsused

Esmane kanne:
18.06.1993
Viimane kanne:
12.09.2016, Ruta Tamre
Esmase kande alusdokument:
18.06.1993, Andmesiire Veekatastrist. Jõed kantud nimistusse vastavalt Vabariigi Valitsuse 18. juuni 1993. a määrusele nr 184 «Riigi veekatastri põhimääruse kinnitamine». Andmestiku aluseks "Eesti NSV jõgede, ojade ja kraavide ametlik nimestik", 1986.

Lähte asukoht

Veekogu:
Asukoht:
Lähete tüüp:
Kõrgus merepinnast:
Koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6548756 59°4'37"
Y 481531 23°40'40"

Suudme asukoht:

Veekogu:
Asukoht:
Suudme tüüp:
Suubumine merre
Kõrgus merepinnast:
Suubuva lisajõe suubumiskoha kaugus peajõe suudmest:
Suubumisjärk:
Koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6554892 59°7'54"
Y 473116 23°31'49"

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
70.4 km²
Pikkus lisaharudega:
11.8 km
Valgala kirjeldus:
Valgala suuruse info täidetud kõige kaasaegsema ja antud hetkel kõige õigemaks loetud info kohaselt. Osaliselt 2008. ja 2009. aastal maaparandusbüroode poolt üle vaadatud valgala andmed, nende puudumisel on kasutatud 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud valgalade pindalasid. Lisainfona varasemalt või teistes allikates kasutatud valgalasuuruste andmed: - 1986. aasta nimestikus - 68,1 km² - 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud - 70,3 km² - 2009. aastal maaparandusbüroode poolt korrigeeritud andmestik - 70,4 km²
Tüpoloogiline kuuluvus VRD järgi:
Tumedaveelised ja humiinaineterikkad jõed (tüübid IA, IIA, IIIA)
Pikkus, km:
11.8

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu kallasrada 4 m 12,02 ha Keskkonnaseadustiku üldosa seadus
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 26,01 ha Veeseadus
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 100 m 232,07 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 50 m 117,65 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 4 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE1103900&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles