Sildsoo peakraav

Veekogu nimetus:
Sildsoo peakraav
Veekogu tüüp:
Peakraav
Teised nimed:
Vesikond:
Lääne-Eesti vesikond - Matsalu alamvesikond
Registrikood:
VEE1113400
Kood:
1113400
Asukoht:
Pärnumaa, Põhja-Pärnumaa vald, Kaisma küla; Pärnumaa, Põhja-Pärnumaa vald, Kõnnu küla
Märkused:
¤ Veekogu kuulub kas osaliste lõikudena või tervikuna riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude loetellu (RTL 2006, 7, 133; RT III, 18.12.2012, 4)

Kandeotsused

Esmane kanne:
19.07.2007
Viimane kanne:
12.09.2016, Ruta Tamre
Esmase kande alusdokument:

Lähte asukoht

Veekogu:
Asukoht:
Lähete tüüp:
Kõrgus merepinnast:
Koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6511867 58°44'36"
Y 551282 24°53'8"

Suudme asukoht:

Veekogu:
Asukoht:
Suudme tüüp:
Suubumine vasakult
Kõrgus merepinnast:
Suubuva lisajõe suubumiskoha kaugus peajõe suudmest:
4.3 km
Suubumisjärk:
5
Koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6509659 58°43'27"
Y 543493 24°45'2"

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
15.6 km²
Pikkus lisaharudega:
11.5 km
Valgala kirjeldus:
Valgala suuruse info täidetud kõige kaasaegsema ja antud hetkel kõige õigemaks loetud info kohaselt. Osaliselt 2008. ja 2009. aastal maaparandusbüroode poolt üle vaadatud valgala andmed, nende puudumisel on kasutatud 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud valgalade pindalasid. Lisainfona varasemalt või teistes allikates kasutatud valgalasuuruste andmed: - 1986. aasta nimestikus - 12,2 km² - 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud - 15,6 km²
Tüpoloogiline kuuluvus VRD järgi:
Tugevasti muudetud veekogu
Pikkus, km:
11.5

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Ei ole avalik ega avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 24,61 ha Veeseadus

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 1 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE1113400&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles