Veekogu nimetus:
Avaste oja
Veekogu tüüp:
Oja
Teised nimed:
Vesikond:
Lääne-Eesti vesikond - Matsalu alamvesikond
Registrikood:
VEE1115400
Kood:
1115400
Asukoht:
Pärnumaa, Lääneranna vald, Kurese küla; Pärnumaa, Lääneranna vald, Parasmaa küla; Raplamaa, Märjamaa vald, Avaste küla; Raplamaa, Märjamaa vald, Kojastu küla; Raplamaa, Märjamaa vald, Ojapere küla
Märkused:
¤ Veekogu kuulub kas osaliste lõikudena või tervikuna riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude loetellu (RTL 2006, 7, 133; RT III, 18.12.2012, 4)

Kandeotsused

Esmane kanne:
18.07.1996
Viimane kanne:
12.09.2016, Ruta Tamre
Esmase kande alusdokument:

Lähte asukoht

Veekogu:
Asukoht:
Pärnumaa, Lääneranna vald, Kurese küla
Lähete tüüp:
Jõest
Kõrgus merepinnast:
Koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6499936 58°38'20"
Y 512671 24°13'5"

Suudme asukoht:

Veekogu:
Asukoht:
Raplamaa, Märjamaa vald, Kojastu küla
Suudme tüüp:
Suubumine vasakult
Kõrgus merepinnast:
Suubuva lisajõe suubumiskoha kaugus peajõe suudmest:
1.1 km
Suubumisjärk:
3
Koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6510995 58°44'18"
Y 509930 24°10'17"

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
118.7 km²
Pikkus lisaharudega:
12 km
Valgala kirjeldus:
Valgala suuruse info täidetud kõige kaasaegsema ja antud hetkel kõige õigemaks loetud info kohaselt. Osaliselt 2008. ja 2009. aastal maaparandusbüroode poolt üle vaadatud valgala andmed, nende puudumisel on kasutatud 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud valgalade pindalasid. Lisainfona varasemalt või teistes allikates kasutatud valgalasuuruste andmed: - 1986. aasta nimestikus - 119 km² - 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud - 118,7 km²
Tüpoloogiline kuuluvus VRD järgi:
Savikad jõed (tüüp IC)
Pikkus, km:
12

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 26,59 ha Veeseadus
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 100 m 246,47 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu kallasrada 4 m 12,08 ha Keskkonnaseadustiku üldosa seadus
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 50 m 123,71 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 4 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE1115400&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles