Halliste jõgi

Veekogu nimetus:
Halliste jõgi
Veekogu tüüp:
Jõgi
Teised nimed:
Vesikond:
Lääne-Eesti vesikond - Pärnu alamvesikond
Registrikood:
VEE1136000
Kood:
1136000
Asukoht:
Pärnumaa, Saarde vald, Kamali küla; Pärnumaa, Saarde vald, Kanaküla küla; Pärnumaa, Tori vald, Aesoo küla; Pärnumaa, Tori vald, Riisa küla; Viljandimaa, Mulgi vald, Abja-Paluoja vallasisene linn; Viljandimaa, Mulgi vald, Ainja küla; Viljandimaa, Mulgi vald, Allaste küla; Viljandimaa, Mulgi vald, Karksi küla; Viljandimaa, Mulgi vald, Karksi-Nuia vallasisene linn; Viljandimaa, Mulgi vald, Kulla küla; Viljandimaa, Mulgi vald, Kõvaküla küla; Viljandimaa, Mulgi vald, Leeli küla; Viljandimaa, Mulgi vald, Maru küla; Viljandimaa, Mulgi vald, Polli küla; Viljandimaa, Mulgi vald, Pornuse küla; Viljandimaa, Mulgi vald, Päigiste küla; Viljandimaa, Mulgi vald, Põlde küla; Viljandimaa, Mulgi vald, Pöögle küla; Viljandimaa, Mulgi vald, Raja küla; Viljandimaa, Mulgi vald, Sarja küla; Viljandimaa, Mulgi vald, Univere küla; Viljandimaa, Mulgi vald, Vana-Kariste küla; Viljandimaa, Mulgi vald, Veskimäe küla; Viljandimaa, Põhja-Sakala vald, Tipu küla
Märkused:
¤ Karpkalalaste elupaigana kaitstav veekogu (RTL 2002, 118, 1714; RT I, 29.07.2011, 25).

Kandeotsused

Esmane kanne:
18.06.1993
Viimane kanne:
28.02.2017, Ruta Tamre
Esmase kande alusdokument:
18.06.1993, Andmesiire Veekatastrist. Jõed kantud nimistusse vastavalt Vabariigi Valitsuse 18. juuni 1993. a määrusele nr 184 «Riigi veekatastri põhimääruse kinnitamine». Andmestiku aluseks "Eesti NSV jõgede, ojade ja kraavide ametlik nimestik", 1986.

Lähte asukoht

Veekogu:
Asukoht:
Lähete tüüp:
Kõrgus merepinnast:
Koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X
Y

Suudme asukoht:

Veekogu:
Asukoht:
Suudme tüüp:
Suubumine vasakult
Kõrgus merepinnast:
Suubuva lisajõe suubumiskoha kaugus peajõe suudmest:
12.7 km
Suubumisjärk:
2
Koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X
Y

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
1890.7 km²
Pikkus lisaharudega:
104.4 km
Valgala kirjeldus:
Valgala suuruse info täidetud kõige kaasaegsema ja antud hetkel kõige õigemaks loetud info kohaselt. Osaliselt 2008. ja 2009. aastal maaparandusbüroode poolt üle vaadatud valgala andmed, nende puudumisel on kasutatud 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud valgalade pindalasid. Lisainfona varasemalt või teistes allikates kasutatud valgalasuuruste andmed: - 1986. aasta nimestikus - 1900 km² - 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud - 1890,7 km²
Tüpoloogiline kuuluvus VRD järgi:
Pikkus, km:
92

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu kallasrada 4 m 87,35 ha Keskkonnaseadustiku üldosa seadus
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 100 m 1 710,42 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 50 m 906,91 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 202,09 ha Veeseadus

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 4 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE1136000&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles