Sinialliku oja

Veekogu nimetus:
Sinialliku oja
Veekogu tüüp:
Oja
Teised nimed:
Vesikond:
Lääne-Eesti vesikond - Pärnu alamvesikond
Registrikood:
VEE1139900
Kood:
1139900
Asukoht:
Viljandimaa, Viljandi vald, Aidu küla; Viljandimaa, Viljandi vald, Intsu küla; Viljandimaa, Viljandi vald, Kassi küla; Viljandimaa, Viljandi vald, Loodi küla; Viljandimaa, Viljandi vald, Ramsi alevik; Viljandimaa, Viljandi vald, Sinialliku küla; Viljandimaa, Viljandi vald, Vardi küla
Märkused:
¤ Kuulub 'Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistusse' (RTL 2004, 87, 1362; RT I 09.07.2016 1): Sinialliku oja Imavere–Viljandi–Karksi-Nuia maantee sillast suubumiseni Raudna jõkke

Kandeotsused

Esmane kanne:
18.07.1996
Viimane kanne:
28.02.2017, Ruta Tamre
Esmase kande alusdokument:

Lähte asukoht

Veekogu:
Asukoht:
Lähete tüüp:
Kõrgus merepinnast:
Koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X
Y

Suudme asukoht:

Veekogu:
Asukoht:
Suudme tüüp:
Suubumine vasakult
Kõrgus merepinnast:
Suubuva lisajõe suubumiskoha kaugus peajõe suudmest:
54.6 km
Suubumisjärk:
4
Koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X
Y

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
56.1 km²
Pikkus lisaharudega:
15.6 km
Valgala kirjeldus:
Valgala suuruse info täidetud kõige kaasaegsema ja antud hetkel kõige õigemaks loetud info kohaselt. Osaliselt 2008. ja 2009. aastal maaparandusbüroode poolt üle vaadatud valgala andmed, nende puudumisel on kasutatud 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud valgalade pindalasid. Lisainfona varasemalt või teistes allikates kasutatud valgalasuuruste andmed: - 1986. aasta nimestikus - 56 km² - 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud - 56,1 km²
Tüpoloogiline kuuluvus VRD järgi:
Pikkus, km:
15.1

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 32,71 ha Veeseadus
Veekogu kallasrada 4 m 15,96 ha Keskkonnaseadustiku üldosa seadus
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 50 m 141,42 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 100 m 277,91 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 4 kirjet 1 leheküljel

Keskkonnaload

L.VV/326481 Vee erikasutusluba lisa 1 Osaühing Ramsi VK 01.10.2015

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 1 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE1139900&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles