Vaskjala veehoidla

Veekogu nimetus:
Vaskjala veehoidla
Veekogu tüüp:
Paisjärv
Teised nimed:
Vaskjala paisjärv
Vesikond:
Lääne-Eesti vesikond - Harju alamvesikond
Registrikood:
VEE2006610
Kood:
200661
Asukoht:
Harjumaa, Rae vald, Kautjala küla; Harjumaa, Rae vald, Limu küla; Harjumaa, Rae vald, Vaskjala küla
Märkused:
¤ Kuulub vooluveekogumisse 1089200_3, Pirita Kuivajõest Vaskjalani (RTL 2009, 64, 941)
¤ Kasutusmaht = 570 tuh m3
Veelask üle paisu Pirita jõkke:
Q 30 p. 95% suvi-sügis = 0,44 m3/s
Veelask Pirita-Ülemiste kanalisse:
kevadsuurvee Q 1% = 6,5 m3/s
¤ Vanemad allikad:
MV kaart
Vaskjala vh., Pirita-Ülemiste kanali ja Kautjala pumbajaama ekspl. eeskirjad.
Tln. 1982

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6579740 59°21'8" N
Y 553987 24°56'56" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
06.12.1999
Viimane kanne:
20.07.2016, Ruta Tamre
Esmase kande alusdokument:

Mõõtmed

Veepeegli pindala:
29,9 ha
Pikkus, km:
Saarte pindala:
1,4 ha
Laius:
Pindala kokku:
31,3 ha
Maht, tuh m³:
730
Keskmine sügavus:
1,1 m
Kaldajoone pikkus:
10 285 m
Suurim sügavus:
4,3 m
Kaldajoone liigendatus :
0,523

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
637,7 km²
Veevahetus:
Valgala kirjeldus:

Tüpoloogiline kuuluvus

VRD järgi:
Heledaveelised ja vähese orgaanilise aine sisaldusega jõed valgala suurusega >100-1000 km2 (IIB)
Limnoloogiline tüüp:

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Ei ole avalik ega avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 9,66 ha Veeseadus
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 100 m 73,4 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 50 m 39,48 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 3 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE2006610&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles