Ruila paisjärv

Veekogu nimetus:
Ruila paisjärv
Veekogu tüüp:
Paisjärv
Teised nimed:
Vesikond:
Lääne-Eesti vesikond - Harju alamvesikond
Registrikood:
VEE2029710
Kood:
202971
Asukoht:
Harjumaa, Saue vald, Muusika küla; Harjumaa, Saue vald, Ruila küla
Märkused:
¤ Kuulub vooluveekogumisse 1099200_1, Vasalemma Munalaskme ojani (RTL 2009, 64, 941)
¤ Kasutusmaht = 16,5 tuh m3
¤ Vana kood 202921.
¤ Vanemad allikad:
Vasalemma jõe Ruila-Kernu lõigu reg. Harju raj. EM 1972 (6717)
Eesti jõgede valglate kataloog II EM 1980
Haiba sovh. Laitse vihmutuse ümberprojekteerimine EM 1984 (659-P)
Haiba kolh. maakas. Plaan

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6561772 59°11'37" N
Y 525167 24°26'25" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
18.07.1996
Viimane kanne:
20.07.2016, Ruta Tamre
Esmase kande alusdokument:
18.07.1996, Andmesiire Veekatastrist. Paisjärved kantud veekogude nimistusse vastavalt Vabariigi Valitsuse 18. juuni 1993. a määrusele nr 184 «Riigi veekatastri põhimääruse kinnitamine». Andmestiku aluseks Vabariigi Valitsuse 18.juuli 1996. a määrus nr 191 «Avalikult kasutatavate veekogude nimekirja kinnitamine» (ainult paisjärvede osas).

Mõõtmed

Veepeegli pindala:
1,6 ha
Pikkus, km:
Saarte pindala:
Laius:
Pindala kokku:
1,6 ha
Maht, tuh m³:
33
Keskmine sügavus:
Kaldajoone pikkus:
544 m
Suurim sügavus:
1,7 m
Kaldajoone liigendatus :
0,541

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
84,7 km²
Veevahetus:
Valgala kirjeldus:

Tüpoloogiline kuuluvus

VRD järgi:
Heledaveelised ja vähese orgaanilise aine sisaldusega jõed valgala suurusega 10-100 km2 (IB)
Limnoloogiline tüüp:

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 25 m 1,55 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 50 m 3,48 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu kallasrada 4 m 0,22 ha Keskkonnaseadustiku üldosa seadus
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 0,57 ha Veeseadus

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 4 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE2029710&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles