Paunküla veehoidla

Veekogu nimetus:
Paunküla veehoidla
Veekogu tüüp:
Tehisjärv
Teised nimed:
Vesikond:
Lääne-Eesti vesikond - Harju alamvesikond
Registrikood:
VEE2031910
Kood:
203191
Asukoht:
Harjumaa, Kose vald, Kiruvere küla
Märkused:
¤ Kuulub veekogumisse 2031910_1, Paunküla veehoidla (RTL 2009, 64, 941)
¤ Kasutusmaht = 12000 tuh m3
¤ Valgala = Soome lahe vesikond. Eesti jõgede valglate kataloog II EM 1980 (Kustav Arukaevu märkus)
¤ Aasta keskm. äravool = 23,2 milj. m3
¤ Kuulub Tallinna linna pinnaveesüsteemi joogiveehaardesse (RTL 19.02.2001, 22, 309) koos Jägala-Paunküla veejuhtme ja Kiruvere järvega
¤ Vanemad allikad:
Paunküla vh. rekonstrueerimise II eh. j. Paunküla vh. reguleeriva mahu suurend. I k. EM 1976 (8248)
Mäemets, A. Eesti NSV järved ja nende kaitse Tln. 1977
topopl. 1 : 25000 1972 a.

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6553680 59°6'53" N
Y 577517 25°21'12" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
18.06.1993
Viimane kanne:
20.07.2016, Ruta Tamre
Esmase kande alusdokument:
18.06.1993, Andmesiire Veekatastrist. Järved kantud veekogude nimistusse vastavalt Vabariigi Valitsuse 18. juuni 1993. a määrusele nr 184 «Riigi veekatastri põhimääruse kinnitamine». Andmestiku aluseks "Eesti NSV järvede nimestik", 1964.

Mõõtmed

Veepeegli pindala:
420,2 ha
Pikkus, km:
Saarte pindala:
31,4 ha
Laius:
Pindala kokku:
451,6 ha
Maht, tuh m³:
10 100
Keskmine sügavus:
3,4 m
Kaldajoone pikkus:
25 541 m
Suurim sügavus:
8,7 m
Kaldajoone liigendatus :
0,09

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
90,1 km²
Veevahetus:
6 korda aastas
Valgala kirjeldus:

Tüpoloogiline kuuluvus

VRD järgi:
Veepeegli pindalaga alla 10 km2, vee keskmise karedusega, kloriidivaesed, kihistunud veega järved (III)
Limnoloogiline tüüp:
Makrofüüdijärv e. suurtaimerikas järv

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Ei ole avalik ega avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 24,39 ha Veeseadus
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 100 m 140,68 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 50 m 86,79 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 3 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE2031910&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles