Paista järv

Veekogu nimetus:
Paista järv
Veekogu tüüp:
Looduslik järv
Teised nimed:
Vesikond:
Lääne-Eesti vesikond - Harju alamvesikond
Registrikood:
VEE2031920
Kood:
203192
Asukoht:
Harjumaa, Kose vald, Kiruvere küla
Märkused:

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6554727 59°7'28" N
Y 575737 25°19'21" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
04.01.2005
Viimane kanne:
22.06.2016, Ruta Tamre
Esmase kande alusdokument:
04.01.2005, Andmeallikas Eesti Põhikaart

Mõõtmed

Veepeegli pindala:
3,1 ha
Pikkus, km:
Saarte pindala:
Laius:
Pindala kokku:
3,1 ha
Maht, tuh m³:
Keskmine sügavus:
Kaldajoone pikkus:
821 m
Suurim sügavus:
Kaldajoone liigendatus :
0,422

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
Veevahetus:
Valgala kirjeldus:

Tüpoloogiline kuuluvus

VRD järgi:
Limnoloogiline tüüp:

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Ei ole avalik ega avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 0,85 ha Veeseadus
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 50 m 4,8 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 25 m 2,22 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 3 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE2031920&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles