Kose veskijärv

Veekogu nimetus:
Kose veskijärv
Veekogu tüüp:
Paisjärv
Teised nimed:
Kose paisjärv
Vesikond:
Lääne-Eesti vesikond - Harju alamvesikond
Registrikood:
VEE2033710
Kood:
203371
Asukoht:
Harjumaa, Kose vald, Kose alevik
Märkused:
¤ Kuulub vooluveekogumisse 1089200_2, Pirita Paunküla veehoidlast Kuivajõeni (RTL 2009, 64, 941)
¤ Vanemad allikad:
Veski- ja paisjärve ülevaatusleht 1971

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6561269 59°11'4" N
Y 566929 25°10'15" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
18.07.1996
Viimane kanne:
20.07.2016, Ruta Tamre
Esmase kande alusdokument:
18.07.1996, Andmesiire Veekatastrist. Paisjärved kantud veekogude nimistusse vastavalt Vabariigi Valitsuse 18. juuni 1993. a määrusele nr 184 «Riigi veekatastri põhimääruse kinnitamine». Andmestiku aluseks Vabariigi Valitsuse 18.juuli 1996. a määrus nr 191 «Avalikult kasutatavate veekogude nimekirja kinnitamine» (ainult paisjärvede osas).

Mõõtmed

Veepeegli pindala:
1,9 ha
Pikkus, km:
Saarte pindala:
Laius:
Pindala kokku:
1,9 ha
Maht, tuh m³:
Keskmine sügavus:
1 m
Kaldajoone pikkus:
1 631 m
Suurim sügavus:
1,2 m
Kaldajoone liigendatus :
1,366

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
167 km²
Veevahetus:
Valgala kirjeldus:

Tüpoloogiline kuuluvus

VRD järgi:
Tumedaveelised ja humiinaineterikkad jõed valgala suurusega 10-100 km2 (IA)
Limnoloogiline tüüp:

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 1,59 ha Veeseadus
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 50 m 8,03 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 25 m 3,9 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu kallasrada 4 m 0,66 ha Keskkonnaseadustiku üldosa seadus

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 4 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE2033710&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles