Võrtsjärv

Veekogu nimetus:
Võrtsjärv
Veekogu tüüp:
Looduslik järv
Teised nimed:
Vesikond:
Ida-Eesti vesikond - Võrtsjärve alamvesikond
Registrikood:
VEE2083800
Kood:
208380
Asukoht:
Tartumaa, Elva vald, Järveküla küla; Tartumaa, Elva vald, Kaarlijärve küla; Tartumaa, Elva vald, Koruste küla; Tartumaa, Elva vald, Purtsi küla; Tartumaa, Elva vald, Pühaste küla; Tartumaa, Elva vald, Rannaküla küla; Tartumaa, Elva vald, Suure-Rakke küla; Tartumaa, Elva vald, Tamme küla; Tartumaa, Elva vald, Vehendi küla; Tartumaa, Elva vald, Verevi küla; Tartumaa, Elva vald, Väike-Rakke küla; Valgamaa, Tõrva vald, Karu küla; Valgamaa, Tõrva vald, Pikasilla küla; Viljandimaa, Viljandi vald, Järveküla küla; Viljandimaa, Viljandi vald, Kalbuse küla; Viljandimaa, Viljandi vald, Kivilõppe küla; Viljandimaa, Viljandi vald, Maltsa küla; Viljandimaa, Viljandi vald, Oiu küla; Viljandimaa, Viljandi vald, Riuma küla; Viljandimaa, Viljandi vald, Sooviku küla; Viljandimaa, Viljandi vald, Tarvastu küla; Viljandimaa, Viljandi vald, Vaibla küla; Viljandimaa, Viljandi vald, Valma küla; Viljandimaa, Viljandi vald, Villa küla; Viljandimaa, Viljandi vald, Väluste küla
Märkused:
¤ Eutroofne ehk rohketoiteline järv (RTL 2001, 81, 1108).
¤ Karpkalalaste elupaigana kaitstav veekogu (RTL 2002, 118, 1714; RT I, 29.07.2011, 25).
¤ Avalik veekogu (Veeseadus RT I 1994, 40, 655; § 5)

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6458617 58°15'7" N
Y 619235 26°1'51" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
18.06.1993
Viimane kanne:
22.07.2016, Ruta Tamre
Esmase kande alusdokument:
18.06.1993, Andmesiire Veekatastrist. Järved kantud veekogude nimistusse vastavalt Vabariigi Valitsuse 18. juuni 1993. a määrusele nr 184 «Riigi veekatastri põhimääruse kinnitamine». Andmestiku aluseks "Eesti NSV järvede nimestik", 1964.

Mõõtmed

Veepeegli pindala:
26 919,1 ha
Pikkus, km:
34 800 m
Saarte pindala:
26,8 ha
Laius:
14 800 m
Pindala kokku:
26 945,9 ha
Maht, tuh m³:
750 000
Keskmine sügavus:
2,8 m
Kaldajoone pikkus:
130 480 m
Suurim sügavus:
6 m
Kaldajoone liigendatus :
0,008

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
3 380 km²
Veevahetus:
Valgala kirjeldus:

Tüpoloogiline kuuluvus

VRD järgi:
Võrtsjärv - veepeegli pindalaga 100-300 km2, vee keskmise karedusega, kloriidivaene, kihistumata veega, heledaveeline järv (VI)
Limnoloogiline tüüp:

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Avalik
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 200 m 2 081,8 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 1 kirjet 1 leheküljel

Keskkonnaload

L.VV/326101 Vee erikasutusluba lisa 1 Aktsiaselts Viljandi Veevärk 01.04.2015

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 1 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE2083800&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles