Tehumardi karjäär

Veekogu nimetus:
Tehumardi karjäär
Veekogu tüüp:
Tehisjärv
Teised nimed:
Vesikond:
Lääne-Eesti vesikond - Läänesaarte alamvesikond
Registrikood:
VEE2095410
Kood:
209541
Asukoht:
Saaremaa, Saaremaa vald, Tehumardi küla
Märkused:
Puudub baaskaardil.
Rekultiveeritud karjäär, väljavooluta. (SaKKT)

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6450599 58°11'3" N
Y 396904 22°14'50" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
10.05.2011
Viimane kanne:
28.02.2017, Ruta Tamre
Esmase kande alusdokument:

Mõõtmed

Veepeegli pindala:
3,8 ha
Pikkus, km:
Saarte pindala:
0 ha
Laius:
Pindala kokku:
3,8 ha
Maht, tuh m³:
Keskmine sügavus:
Kaldajoone pikkus:
1 016 m
Suurim sügavus:
Kaldajoone liigendatus :
0,426

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
Veevahetus:
Valgala kirjeldus:

Tüpoloogiline kuuluvus

VRD järgi:
Limnoloogiline tüüp:

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Ei ole avalik ega avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 25 m 2,52 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 0,99 ha Veeseadus
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 50 m 5,35 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 3 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE2095410&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles