Alajärv (Väimela Alajärv)

Veekogu nimetus:
Alajärv (Väimela Alajärv)
Veekogu tüüp:
Looduslik järv
Teised nimed:
Vesikond:
Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond
Registrikood:
VEE2125400
Kood:
212540
Asukoht:
Võrumaa, Võru vald, Väimela alevik
Märkused:
Eutroofne ehk rohketoiteline järv (RTL 2001, 81, 1108).

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6420597 57°53'26" N
Y 679062 27°1'11" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
18.06.1993
Viimane kanne:
28.02.2017, Ruta Tamre
Esmase kande alusdokument:
18.06.1993, Andmesiire Veekatastrist. Järved kantud veekogude nimistusse vastavalt Vabariigi Valitsuse 18. juuni 1993. a määrusele nr 184 «Riigi veekatastri põhimääruse kinnitamine». Andmestiku aluseks "Eesti NSV järvede nimestik", 1964.

Mõõtmed

Veepeegli pindala:
7,8 ha
Pikkus, km:
760 m
Saarte pindala:
Laius:
130 m
Pindala kokku:
7,8 ha
Maht, tuh m³:
Keskmine sügavus:
1,6 m
Kaldajoone pikkus:
1 815 m
Suurim sügavus:
2,5 m
Kaldajoone liigendatus :
0,37

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
Veevahetus:
Valgala kirjeldus:

Tüpoloogiline kuuluvus

VRD järgi:
Veepeegli pindalaga alla 10 km2, vee keskmise karedusega, kloriidivaesed, kihistumata veega järved (II)
Limnoloogiline tüüp:
Makrofüüdijärv e. suurtaimerikas järv

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 50 m 10,45 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu kallasrada 4 m 0,81 ha Keskkonnaseadustiku üldosa seadus
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 25 m 5,08 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 2,01 ha Veeseadus

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 4 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE2125400&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles