Veekogu nimetus:
Emajõgi
Veekogu tüüp:
Jõgi
Teised nimed:
Vesikond:
Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond
Registrikood:
VEE1023600
Kood:
1023600
Asukoht:
Tartumaa, Elva vald, Nasja küla; Tartumaa, Elva vald, Palupõhja küla; Tartumaa, Elva vald, Poriküla küla; Tartumaa, Elva vald, Rämsi küla; Tartumaa, Elva vald, Teilma küla; Tartumaa, Elva vald, Verevi küla; Tartumaa, Elva vald, Vihavu küla; Tartumaa, Kambja vald, Soinaste küla; Tartumaa, Kastre vald, Haaslava küla; Tartumaa, Kastre vald, Kaagvere küla; Tartumaa, Kastre vald, Mäksa küla; Tartumaa, Kastre vald, Sarakuste küla; Tartumaa, Kastre vald, Vana-Kastre küla; Tartumaa, Kastre vald, Veskimäe küla; Tartumaa, Luunja vald, Kabina küla; Tartumaa, Luunja vald, Kavastu küla; Tartumaa, Luunja vald, Kikaste küla; Tartumaa, Luunja vald, Luunja alevik; Tartumaa, Luunja vald, Sava küla; Tartumaa, Luunja vald, Sirgu küla; Tartumaa, Luunja vald, Sääsekõrva küla; Tartumaa, Luunja vald, Veibri küla; Tartumaa, Peipsiääre vald, Praaga küla; Tartumaa, Tartu linn, Ilmatsalu küla; Tartumaa, Tartu linn, Kardla küla; Tartumaa, Tartu linn, Tartu vallasisene linn; Tartumaa, Tartu linn, Tähtvere küla; Tartumaa, Tartu linn, Vorbuse küla; Tartumaa, Tartu vald, Kämara küla; Tartumaa, Tartu vald, Kärevere küla; Tartumaa, Tartu vald, Lammiku küla; Tartumaa, Tartu vald, Maramaa küla; Tartumaa, Tartu vald, Õvi küla; Viljandimaa, Viljandi vald, Vaibla küla
Märkused:
¤ Karpkalalaste elupaigana kaitstav veekogu (RTL 2002, 118, 1714; RT I, 29.07.2011, 25).
¤ Avalik veekogu (Veeseadus RT I 1994, 40, 655; § 5)

Kandeotsused

Esmane kanne:
18.06.1993
Viimane kanne:
28.02.2017, Ruta Tamre
Esmase kande alusdokument:
18.06.1993, Andmesiire Veekatastrist. Jõed kantud nimistusse vastavalt Vabariigi Valitsuse 18. juuni 1993. a määrusele nr 184 «Riigi veekatastri põhimääruse kinnitamine». Andmestiku aluseks "Eesti NSV jõgede, ojade ja kraavide ametlik nimestik", 1986.

Lähte asukoht

Veekogu:
Asukoht:
Lähete tüüp:
Kõrgus merepinnast:
Koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X
Y

Suudme asukoht:

Veekogu:
Asukoht:
Suudme tüüp:
Suubumine seisuveekogusse
Kõrgus merepinnast:
Suubuva lisajõe suubumiskoha kaugus peajõe suudmest:
Suubumisjärk:
0
Koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X
Y

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
9628.1 km²
Pikkus lisaharudega:
147.3 km
Valgala kirjeldus:
Valgala suuruse info täidetud kõige kaasaegsema ja antud hetkel kõige õigemaks loetud info kohaselt. Osaliselt 2008. ja 2009. aastal maaparandusbüroode poolt üle vaadatud valgala andmed, nende puudumisel on kasutatud 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud valgalade pindalasid. Lisainfona varasemalt või teistes allikates kasutatud valgalasuuruste andmed: - 1986. aasta nimestikus - 9740 km² - 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud - 9628,1 km²
Tüpoloogiline kuuluvus VRD järgi:
Heledaveelised ja vähese orgaanilise aine sisaldusega jõed (tüübid IB, IIB, IIIB)
Pikkus, km:
99.3

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Avalik
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 305,73 ha Veeseadus
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 50 m 1 457,4 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 100 m 2 726,19 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu kallasrada 10 m 305,73 ha Keskkonnaseadustiku üldosa seadus

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 4 kirjet 1 leheküljel

Keskkonnaload

L.KKL.TM-148737 Kompleksluba aktsiaselts ANNE SOOJUS 30.07.2007
L.VV/324171 Vee erikasutusluba lisa 1 AS Emajõe Veevärk 21.02.2014
L.VV/326517 Vee erikasutusluba lisa 1 aktsiaselts ANNE SOOJUS 01.03.2016
L.VV/323169 Vee erikasutusluba lisa 1 AS Emajõe Veevärk 20.06.2013 19.06.2018
L.VV/323345 Vee erikasutusluba lisa 5 Riina Kalda kalamajand CARPIO 02.07.2013 30.06.2018
L.VV/323028 Vee erikasutusluba lisa 1 AS Emajõe Veevärk 28.03.2013 31.08.2018
L.VV/324359 Vee erikasutusluba lisa 1 OÜ Kavastu Puhkemaja 01.01.2014 31.12.2018

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 7 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE1023600&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles