Rannapungerja jõgi

Veekogu nimetus:
Rannapungerja jõgi
Veekogu tüüp:
Jõgi
Teised nimed:
Vesikond:
Ida-Eesti vesikond - Viru alamvesikond
Registrikood:
VEE1058700
Kood:
1058700
Asukoht:
Ida-Virumaa, Alutaguse vald, Atsalama küla; Ida-Virumaa, Alutaguse vald, Jõuga küla; Ida-Virumaa, Alutaguse vald, Lemmaku küla; Ida-Virumaa, Alutaguse vald, Lõpe küla; Ida-Virumaa, Alutaguse vald, Rannapungerja küla; Ida-Virumaa, Alutaguse vald, Roostoja küla; Ida-Virumaa, Alutaguse vald, Sõrumäe küla; Ida-Virumaa, Alutaguse vald, Taga-Roostoja küla; Ida-Virumaa, Alutaguse vald, Tammetaguse küla; Ida-Virumaa, Alutaguse vald, Tudulinna alevik; Ida-Virumaa, Alutaguse vald, Tärivere küla; Ida-Virumaa, Alutaguse vald, Väike-Pungerja küla
Märkused:
¤ Veekogu kuulub kas osaliste lõikudena või tervikuna riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude loetellu (RTL 2006, 7, 133; RT III, 18.12.2012, 4)

Kandeotsused

Esmane kanne:
18.06.1993
Viimane kanne:
28.02.2017, Ruta Tamre
Esmase kande alusdokument:
18.06.1993, Andmesiire Veekatastrist. Jõed kantud nimistusse vastavalt Vabariigi Valitsuse 18. juuni 1993. a määrusele nr 184 «Riigi veekatastri põhimääruse kinnitamine». Andmestiku aluseks "Eesti NSV jõgede, ojade ja kraavide ametlik nimestik", 1986.

Lähte asukoht

Veekogu:
Asukoht:
Lähete tüüp:
Kõrgus merepinnast:
Koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X
Y

Suudme asukoht:

Veekogu:
Asukoht:
Suudme tüüp:
Suubumine seisuveekogusse
Kõrgus merepinnast:
Suubuva lisajõe suubumiskoha kaugus peajõe suudmest:
Suubumisjärk:
Koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X
Y

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
594.6 km²
Pikkus lisaharudega:
63 km
Valgala kirjeldus:
Valgala suuruse info täidetud kõige kaasaegsema ja antud hetkel kõige õigemaks loetud info kohaselt. Osaliselt 2008. ja 2009. aastal maaparandusbüroode poolt üle vaadatud valgala andmed, nende puudumisel on kasutatud 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud valgalade pindalasid. Lisainfona varasemalt või teistes allikates kasutatud valgalasuuruste andmed: - 1986. aasta nimestikus - 601 km² - 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud - 594,6 km²
Tüpoloogiline kuuluvus VRD järgi:
Pikkus, km:
54.5

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 100 m 1 002,85 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu kallasrada 4 m 49,94 ha Keskkonnaseadustiku üldosa seadus
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 115,51 ha Veeseadus
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 50 m 528,98 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 4 kirjet 1 leheküljel

Keskkonnaload

L.VV/327628 Vee erikasutusluba lisa 1 Korteriühistu Rannapungerja Jõe Sadam 26.05.2016

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 1 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE1058700&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles