Peipsi järv

Veekogu nimetus:
Peipsi järv
Veekogu tüüp:
Looduslik järv
Teised nimed:
Vesikond:
Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond
Registrikood:
VEE2075600
Kood:
207560
Asukoht:
Ida-Virumaa, Alutaguse vald, Alajõe küla; Ida-Virumaa, Alutaguse vald, Karjamaa küla; Ida-Virumaa, Alutaguse vald, Katase küla; Ida-Virumaa, Alutaguse vald, Kauksi küla; Ida-Virumaa, Alutaguse vald, Kuru küla; Ida-Virumaa, Alutaguse vald, Rannapungerja küla; Ida-Virumaa, Alutaguse vald, Remniku küla; Ida-Virumaa, Alutaguse vald, Smolnitsa küla; Ida-Virumaa, Alutaguse vald, Uusküla küla; Ida-Virumaa, Alutaguse vald, Vasknarva küla; Jõgevamaa, Mustvee vald, Kalmaküla küla; Jõgevamaa, Mustvee vald, Kasepää küla; Jõgevamaa, Mustvee vald, Kükita küla; Jõgevamaa, Mustvee vald, Lohusuu alevik; Jõgevamaa, Mustvee vald, Mustvee vallasisene linn; Jõgevamaa, Mustvee vald, Ninasi küla; Jõgevamaa, Mustvee vald, Omedu küla; Jõgevamaa, Mustvee vald, Raadna küla; Jõgevamaa, Mustvee vald, Raja küla; Jõgevamaa, Mustvee vald, Tammispää küla; Jõgevamaa, Mustvee vald, Tiheda küla; Jõgevamaa, Mustvee vald, Vilusi küla; Põlvamaa, Räpina vald, Jõepera küla; Põlvamaa, Räpina vald, Linte küla; Põlvamaa, Räpina vald, Meeksi küla; Põlvamaa, Räpina vald, Meerapalu küla; Põlvamaa, Räpina vald, Mehikoorma alevik; Põlvamaa, Räpina vald, Naha küla; Põlvamaa, Räpina vald, Parapalu küla; Põlvamaa, Räpina vald, Raigla küla; Põlvamaa, Räpina vald, Tooste küla; Tartumaa, Kastre vald, Ahunapalu küla; Tartumaa, Peipsiääre vald, Kallaste vallasisene linn; Tartumaa, Peipsiääre vald, Kasepää alevik; Tartumaa, Peipsiääre vald, Kodavere küla; Tartumaa, Peipsiääre vald, Kolkja alevik; Tartumaa, Peipsiääre vald, Lahe küla; Tartumaa, Peipsiääre vald, Nina küla; Tartumaa, Peipsiääre vald, Praaga küla; Tartumaa, Peipsiääre vald, Pusi küla; Tartumaa, Peipsiääre vald, Pärsikivi küla; Tartumaa, Peipsiääre vald, Ranna küla; Tartumaa, Peipsiääre vald, Rehemetsa küla; Tartumaa, Peipsiääre vald, Rootsiküla küla; Tartumaa, Peipsiääre vald, Savimetsa küla; Tartumaa, Peipsiääre vald, Sääritsa küla; Tartumaa, Peipsiääre vald, Varnja alevik; Tartumaa, Tartu vald, Piiri küla; Tartumaa, Tartu vald, Saare küla; Tartumaa, Tartu vald, Tooni küla; Võrumaa, Setomaa vald, Audjassaare küla; Võrumaa, Setomaa vald, Beresje küla; Võrumaa, Setomaa vald, Kremessova küla; Võrumaa, Setomaa vald, Laossina küla; Võrumaa, Setomaa vald, Lobotka küla; Võrumaa, Setomaa vald, Lüübnitsa küla; Võrumaa, Setomaa vald, Podmotsa küla; Võrumaa, Setomaa vald, Popovitsa küla; Võrumaa, Setomaa vald, Rõsna küla; Võrumaa, Setomaa vald, Tonja küla; Võrumaa, Setomaa vald, Velna küla; Võrumaa, Setomaa vald, Väike-Rõsna küla; Võrumaa, Setomaa vald, Värska alevik; Võrumaa, Setomaa vald, Võpolsova küla
Märkused:
¤ Koosneb põhjapoolsest põhiosast, lõunapoolsest Pihkva järvest ja neid ühendavast Lämmijärvest.
¤ Objekt osaliselt baaskaardilt.
¤ Pindala muutub tugevasti, olenevalt veeseisust. Keskmiselt 355000 ha Eesti piirides ca 161500 ha. (Kask, 1964). A. Mäemets annab järve pindalaks 355500 ha. Euroopa looduslike järvede hulgas suuruselt 5. kohal. Järv jaguneb kolmeks selgesti eristatavaks osaks. Põhjapoolne, kõige suurem osa, Peipsi järv kitsamas mõttes (ka Suurjärv ehk Külmjärv), pindala 261100 ha, suurim sügavus 12,9 m, keskmine sügavus 8,3 m, maht 21,9 kuupkm. Lõunapoolne osa on Pihkva järv, pindala 70800 ha, suurim sügavus 5,3 m, keskmine sügavus 3,8 m, maht 2,68 kuupkm. Kahte eelmist ühendab Lämmijärv (ka Soejärv), pindala 23600, suurim sügavus 15,3 (17,6)m, keskmine sügavus 2,5 m, maht 0,6 kuupkm. Järve kogumaht on 25,07 kuupkm. (Mäemets, 1977)
¤ Lõheliste ja karpkalalaste elupaigana kaitstav veekogu (RTL 2002, 118, 1714; RT I, 29.07.2011, 25).
¤ Eesti osas avalik veekogu (Veeseadus RT I 1994, 40, 655; § 5 - Riigi omandis on: 1) sisemeri, territoriaalmeri ja piiriveekogude Eestis paiknevad osad;)

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6482519 58°25'58" N
Y 708668 27°34'26" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
11.05.1994
Viimane kanne:
30.03.2017, Rain Elken
Esmase kande alusdokument:

Mõõtmed

Veepeegli pindala:
354 307 ha
Pikkus, km:
143 000 m
Saarte pindala:
2 967,4 ha
Laius:
48 000 m
Pindala kokku:
357 274,4 ha
Maht, tuh m³:
Keskmine sügavus:
8 m
Kaldajoone pikkus:
Suurim sügavus:
17,6 m
Kaldajoone liigendatus :

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
47 800 km²
Veevahetus:
Valgala kirjeldus:

Tüpoloogiline kuuluvus

VRD järgi:
Peipsi järv - veepeegli pindalaga alates 1000 km2, vee keskmise karedusega, kloriidivaene, kihistumata veega, heledaveeline järv (VII)
Limnoloogiline tüüp:

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Avalik
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 200 m 12 915,5 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 1 kirjet 1 leheküljel

Keskkonnaload

L.VV/325226 Vee erikasutusluba lisa 1 Peipsi Trade LTD OÜ 13.08.2014
L.VV/325352 Vee erikasutusluba lisa 1 aktsiaselts Saarte Liinid 01.10.2014
L.VV/325381 Vee erikasutusluba lisa 1 Peipsiääre Vallavalitsus 01.10.2014
L.VV/327306 Vee erikasutusluba lisa 1 AS Emajõe Veevärk 22.03.2016
L.VV/323086 Vee erikasutusluba lisa 1 Mustvee Linnavara Osaühing 03.04.2013 30.06.2018

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 5 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE2075600&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles