Veekogu nimetus:
Linnulaht
Veekogu tüüp:
Looduslik järv
Teised nimed:
Vesikond:
Lääne-Eesti vesikond - Läänesaarte alamvesikond
Registrikood:
VEE2088700
Kood:
208870
Asukoht:
Saaremaa, Saaremaa vald, Kuressaare vallasisene linn; Saaremaa, Saaremaa vald, Laheküla küla
Märkused:
Eutroofne ehk rohketoiteline järv (RTL 2001, 81, 1108).

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6457555 58°14'57" N
Y 408550 22°26'32" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
18.06.1993
Viimane kanne:
28.02.2017, Ruta Tamre
Esmase kande alusdokument:
18.06.1993, Andmesiire Veekatastrist. Järved kantud veekogude nimistusse vastavalt Vabariigi Valitsuse 18. juuni 1993. a määrusele nr 184 «Riigi veekatastri põhimääruse kinnitamine». Andmestiku aluseks "Eesti NSV järvede nimestik", 1964.

Mõõtmed

Veepeegli pindala:
74,5 ha
Pikkus, km:
2 600 m
Saarte pindala:
0,2 ha
Laius:
650 m
Pindala kokku:
74,7 ha
Maht, tuh m³:
Keskmine sügavus:
0,5 m
Kaldajoone pikkus:
8 120 m
Suurim sügavus:
2 m
Kaldajoone liigendatus :
0,173

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
4,8 km²
Veevahetus:
2 korda aastas
Valgala kirjeldus:

Tüpoloogiline kuuluvus

VRD järgi:
Veepeegli pindalaga alla 10 km2, vee keskmise karedusega, kloriidivaesed, kihistumata veega järved (II)
Limnoloogiline tüüp:

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 50 m 28,77 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 6,91 ha Veeseadus
Veekogu kallasrada 4 m 2,88 ha Keskkonnaseadustiku üldosa seadus
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 100 m 54,92 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 4 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE2088700&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles