Veekogu nimetus:
Riksu laht
Veekogu tüüp:
Looduslik järv
Teised nimed:
Vesikond:
Lääne-Eesti vesikond - Läänesaarte alamvesikond
Registrikood:
VEE2095300
Kood:
209530
Asukoht:
Saaremaa, Saaremaa vald, Lahetaguse küla; Saaremaa, Saaremaa vald, Riksu küla
Märkused:
Eutroofne ehk rohketoiteline järv (RTL 2001, 81, 1108).

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6451878 58°11'35" N
Y 387002 22°4'42" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
18.06.1993
Viimane kanne:
22.06.2016, Ruta Tamre
Esmase kande alusdokument:
18.06.1993, Andmesiire Veekatastrist. Järved kantud veekogude nimistusse vastavalt Vabariigi Valitsuse 18. juuni 1993. a määrusele nr 184 «Riigi veekatastri põhimääruse kinnitamine». Andmestiku aluseks "Eesti NSV järvede nimestik", 1964.

Mõõtmed

Veepeegli pindala:
48,2 ha
Pikkus, km:
1 250 m
Saarte pindala:
2 ha
Laius:
550 m
Pindala kokku:
50,2 ha
Maht, tuh m³:
Keskmine sügavus:
1 m
Kaldajoone pikkus:
5 175 m
Suurim sügavus:
1,5 m
Kaldajoone liigendatus :
0,164

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
46,4 km²
Veevahetus:
22 korda aastas
Valgala kirjeldus:

Tüpoloogiline kuuluvus

VRD järgi:
Rannajärved - kloriidirikkad järved, mille kaugus merest on ≤5 km (VIII)
Limnoloogiline tüüp:
Halotroofne e. soolatoiteline

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 100 m 41,26 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 50 m 21,93 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 5,25 ha Veeseadus
Veekogu kallasrada 4 m 2,15 ha Keskkonnaseadustiku üldosa seadus

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 4 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE2095300&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles