Pabra järv

Veekogu nimetus:
Pabra järv
Veekogu tüüp:
Looduslik järv
Teised nimed:
Vesikond:
Koiva vesikond - Mustjõe alamvesikond
Registrikood:
VEE2156700
Kood:
215670
Asukoht:
Võrumaa, Setomaa vald, Kossa küla; Võrumaa, Setomaa vald, Kriiva küla; Võrumaa, Setomaa vald, Toodsi küla
Märkused:
¤ Künklikul moreenmaastiku äärealal, kaldail liiv, sügavamal muda (Loopmann, 1984. Suuremate Eesti järvede morfomeetrilised andmed ja veevahetus)
¤ Eutroofne ehk rohketoiteline järv (RTL 2001, 81, 1108).
¤ Eesti osas avalik veekogu (Veeseadus RT I 1994, 40, 655; § 5 - Riigi omandis on: 1) sisemeri, territoriaalmeri ja piiriveekogude Eestis paiknevad osad;)

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6390276 57°36'31" N
Y 702559 27°23'22" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
11.05.1994
Viimane kanne:
22.06.2016, Ruta Tamre
Esmase kande alusdokument:

Mõõtmed

Veepeegli pindala:
77,1 ha
Pikkus, km:
2 010 m
Saarte pindala:
0,2 ha
Laius:
850 m
Pindala kokku:
77,3 ha
Maht, tuh m³:
2 325
Keskmine sügavus:
2,4 m
Kaldajoone pikkus:
5 747 m
Suurim sügavus:
3,6 m
Kaldajoone liigendatus :
0,118

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
36,5 km²
Veevahetus:
4 korda aastas
Valgala kirjeldus:

Tüpoloogiline kuuluvus

VRD järgi:
Veepeegli pindalaga alla 10 km2, pehmeveelised, kloriidivaesed, kihistumata veega, heledaveelised järved (V)
Limnoloogiline tüüp:
Semidüstroofne e. poolhuumustoiteline

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Avalik
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu kallasrada 4 m 2,29 ha Keskkonnaseadustiku üldosa seadus
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 5,64 ha Veeseadus
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 100 m 55,84 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 50 m 27,61 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 4 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE2156700&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles