Flash toe lõppemise tõttu ei tööta enam kaardirakendus. Palume kasutada uut keskkonnaregistri platvormi - https://keskkonnaportaal.ee/register. Küsimuste ja probleemide korral kirjutada aadressile keskkonnaregister@envir.ee

Keskkonnaregister

Uudised

26.01.2021

Keskkonnaregistri avaliku teenuse uus veebilahendusHead kasutajad! ...

12.07.2018

Jääkreostusobjektide aruanded ja dokumendidAlates juulist on keskkonnaregistri avalikus teenuses kättesaadavad jääkreostusobjektidega seonduvad infomaterjalid ja dokumendid. ...

Kõik uudised >>

Kaardirakendus uuel aadressil - https://keskkonnaportaal.ee/register

esilehe_kaartSaaremaaHiiumaaPärnumaalaanemaaviljandimaavalgamaavorumaapolvamaatartumaaruhnuraplamaajogevamaaida-virumaalaane-virumaajarvamaaharjumaa

Registriobjekti vaatamiseks

  • vali kaardilt maakond
  • või vali järgnevatest valikutest täpsem piirkond:
Katastriüksuse tunnus:
Asukoht:
Maakond:
Vald/linn:

Mis on Keskkonnaregister?

Keskkonnaregister on loodusvarade, looduspärandi, keskkonnaseisundi ja keskkonnategurite andmeid sisaldav riigi põhiregister.


Keskkonnaregistri eesmärk on koondada kogu keskkonnaandmestik ühte registrisse, seostades selle kaudu kõik keskkonnaandmed ajas ja ruumis ning anda neile õiguslik tähendus,  tagades sellega andmestiku usaldatavuse nii rahvusvahelisel kui siseriiklikul tasandil.


Keskkonnaregister on loodud Keskkonnaregistri seaduse alusel,  selle andmed on kontrollitud, korrastatud, tasuta kättesaadavad ja kõigile avalikud, va üksikud erandid. Registrisse kandmata andmeid ei tohi kasutada keskkonnalubade andmisel ega riikidevahelises keskkonnateabevahetuses, andmed võetakse aluseks ka planeeringute ja arengukavade koostamisel. Registriandmed on seotud objekti asukohaga kaardil.


Registri vastutav töötleja on Keskkonnaministeerium, volitatud töötleja Keskkonnaagentuur, maardlate nimistu osas on volitatud töötlejaks Maa-amet.


Keskkonnaregistri avalik teenus on üleviidud uuele platvormile Keskkonnaportaalis.


Keskkonnaregistri rakendus on esimene avalikkusele kättesaadavaks tehtud teenus keskkonnateavet koondavas Keskkonnaportaalis.


Küsimuste ja probleemide korral palume saata e-kiri e-postile keskkonnaregister@envir.ee

Loe edasi

Kivid