Vardi looduskaitseala

Objekti nimetus:
Vardi looduskaitseala
Maismaa pindala, ha:
657,8 ha
Tüüp:
kaitseala - looduskaitseala
Veeosa pindala, ha:
0,0 ha
Registrikood:
KLO1000156
Pindala kokku:
657,8 ha
Valitseja(d):
Keskkonnaameti Lääne regioon
Kaitse staatus:
kaitsealune
Asukoht:
Raplamaa, Märjamaa vald, Vaimõisa küla;Raplamaa, Märjamaa vald, Lümandu küla;Raplamaa, Märjamaa vald, Purga küla;Raplamaa, Märjamaa vald, Põlli küla;Raplamaa, Märjamaa vald, Varbola küla

Maamaks

On maamaksusoodustus:
Jah
Maamaksu määr:

Lisainfo

Kirjeldus:
’Kaitse eesmärk:
Vardi looduskaitseala kaitse-eesmärk on kaitsta:
1) haruldasi loometsakooslusi;
2) elupaigatüüpe, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta nimetab I lisas. Need elupaigatüübid on vanad loodusmetsad (9010*) ning vanad laialehised metsad (9020*).

’Kirjeldus:
Kaitseala eesmärgiks on metsakoosluste loodusliku mitmekesisuse kaitse.
Vardi looduskaitseala on moodustatud Rapla Rajooni RSN Täitevkomitee 24. novembri 1981. a otsuse nr 268 «Looduskaitse kohta Rapla rajoonis» alusel, millega Vardi loometsakooslus nimetati Vardi loometsa kaitsealaks.

Asukoht: Märjamaa vald Varbola, Vaimõisa, Põlli, Lümandu ja Purga küla.

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6540960 59°0'24" N
Y 526421 24°27'35" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
23.05.1978
Viimane kanne:
23.04.2014, Nele Jõessar
Esmase kande alusdokument:

Vööndid

Vööndi nimetus Pindala Tüüp Vööndi kategooria Asukoht kaardil
Vardi LKA, Vardi pv. 352,7 piiranguvöönd VI - Piiratud looduskasutusega kaitseala
Vardi LKA, Vardi skv. 305,1 sihtkaitsevöönd IV - Elupaiga- või liigikaitseala

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 2 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO1000156&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles