Varbola vanad rannamoodustised; Varbola pinnavormide kaitseala

Objekti nimetus:
Varbola vanad rannamoodustised; Varbola pinnavormide kaitseala
Maismaa pindala, ha:
805,2 ha
Tüüp:
kaitseala - vana kaitsekorraga ala
Veeosa pindala, ha:
0,2 ha
Registrikood:
KLO1000446
Pindala kokku:
805,4 ha
Valitseja(d):
Keskkonnaameti Lääne regioon
Kaitse staatus:
kaitsealune
Asukoht:
Raplamaa, Märjamaa vald, Risu-Suurküla küla;Raplamaa, Märjamaa vald, Põlli küla

Maamaks

On maamaksusoodustus:
Jah
Maamaksu määr:
50%

Lisainfo

Kirjeldus:
’Kirjeldus:
Varbola vanad rannamoodustised asuvad Raplamaal Märjamaa vallas. Ala võeti kaitse alla 1973. aastal ja laiendati 1981. aastal. Aluspõhjalist kõrgendikku ümbritsevad kunagise Balti jääpaisjärve rannamoodustised, mis on teadusele vajalikud Läänemere arengu uurimisel. Balti jääpaisjärve varasema perioodi astang asub linnuse lääne- ja põhjajalamil ning kulgeb sealt edasi lõunapoole. Linnusekaevus paljandub 3-4 m sügavusel aluspõhja juuru lade. Linnusekaevu paljand on stratotüübiks Eesti siluri ladestu vanimale Varbola kihistule, mis mujal Eestis praktiliselt ei paljandu. Abrasiooniastangust kõrgemal asub rannavall, suhtelise kõrgusega 4-5 m. Kogu kõrgendiku lagi on pealt lainja reljeefiga, üksikute kuni 3 m kõrguste küngastega. Kogu ala üldlangus on lõuna suunas. Alal esineb rohkesti rändkive. Ala pindala on 805,4 ha.
Asukoht: Põlli külas Linnuse vahtkonna kv.237-238, 240-242, 244-249, 255-260 ning nende sisse jäävad ja nendega lõunas piirnevad Varbola sovhoosi maad.

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6543010 59°1'29" N
Y 529845 24°31'10" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
25.09.1973
Viimane kanne:
29.04.2014, Nele Jõessar
Esmase kande alusdokument:

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO1000446&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles