Avaste looduskaitseala

Objekti nimetus:
Avaste looduskaitseala
Maismaa pindala, ha:
8 838,4 ha
Tüüp:
kaitseala - looduskaitseala
Veeosa pindala, ha:
2,5 ha
Registrikood:
KLO1000464
Pindala kokku:
8 840,9 ha
Valitseja(d):
Keskkonnaameti Lääne regioon
Kaitse staatus:
kaitsealune
Asukoht:
Pärnumaa, Lääneranna vald, Kurese küla;Raplamaa, Märjamaa vald, Avaste küla;Raplamaa, Märjamaa vald, Sääla küla;Pärnumaa, Lääneranna vald, Parasmaa küla;Pärnumaa, Lääneranna vald, Rumba küla;Pärnumaa, Lääneranna vald, Rootsi-Aruküla küla;Pärnumaa, Lääneranna vald, Kibura küla;Pärnumaa, Põhja-Pärnumaa vald, Helenurme küla;Pärnumaa, Põhja-Pärnumaa vald, Naartse küla;Pärnumaa, Põhja-Pärnumaa vald, Sõõrike küla;Pärnumaa, Lääneranna vald, Vastaba küla;Raplamaa, Märjamaa vald, Naravere küla;Raplamaa, Märjamaa vald, Kesu küla;Raplamaa, Märjamaa vald, Ojapere küla;Raplamaa, Märjamaa vald, Kojastu küla;Pärnumaa, Lääneranna vald, Võhma küla

Maamaks

On maamaksusoodustus:
Jah
Maamaksu määr:

Lisainfo

Kirjeldus:
’Kaitse eesmärk:
Kaitseala kaitse-eesmärk on:
1) kaitsta, säilitada ja tutvustada ökosüsteemselt Avaste sood ja Kesu raba, neid ümbritsevaid metsi, pärandkooslusi ja -maastikke ning kaitsealuseid liike ja nende elupaiku;
2) kaitsta ja taastada elupaigatüüpe, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7-50) nimetab I lisas. Need on kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210)3, sinihelmikakooslused (6410), rabad (7110*), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010*), vanad laialehised metsad (9020*), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080*) ning siirdesoo- ja rabametsad (91D0*);
3) kaitsta järgmisi taimeliike ja nende elupaiku: kõdu-koralljuur (Corallorhiza trifida), kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), vööthuul-sõrmkäpp (Dactylorhiza fuchsii), kahkjaspunane sõrmkäpp (Dactylorhiza incarnata), soo-neiuvaip (Epipactis palustris), harilik käoraamat (Gymnadenia conopsea), siberi võhumõõk (Iris sibirica), suur käopõll (Listera ovata), metsõunapuu (Malus sylvestris), harilik porss (Myrica gale), kuninga-kuuskjalg (Pedicularis sceptrum-carolinum), kahelehine käokeel (Platanthera bifolia), eesti soojumikas (Saussurea alpina subsp. esthonica) ja lodukannike (Viola uliginosa);
4) kaitsta liike, keda Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta (ELT L 20, 26.01.2010, lk 7-25) nimetab I lisas, ja rändlinnuliike ning nende elupaiku. Need liigid on kaljukotkas (Aquila chrysaetos), väike-konnakotkas (Aquila pomarina), öösorr (Caprimulgus europaeus), roo-loorkull (Circus aeruginosus), välja-loorkull (Circus cyaneus), soo-loorkull (Circus pygargus), valgeselg-kirjurähn (Dendrocopos leucotos), väikepistrik (Falco columbarius), rohunepp (Gallinago media), merikotkas (Haliaeetus albicilla), sookurg (Grus grus), punaselg-õgija (Lanius collurio), hallpea-rähn (Picus canus), rüüt (Pluvialis apricaria), vööt-põõsalind (Sylvia nisoria), teder (Tetrao tetrix), metsis (Tetrao urogallus), laanepüü (Tetrastes bonasia), mudatilder (Tringa glareola), mustsaba-vigle (Limosa limosa), suurkoovitaja (Numenius arquata), punajalg-tilder (Tringa totanus), hoburästas (Turdus viscivorus), kanakull (Accipiter gentilis), hallõgija (Lanius excubitor) ja kiivitaja (Vanellus vanellus).

’Kirjeldus:
Avaste looduskaitseala asub Pärnumaal ja Raplamaal. Kaitseala on loodud 1981. a. Avaste soostiku kaitseks. Avaste soo omab nii geoloogilist, veekaitselist kui ökoloogilist väärtust, pakkudes elupaika mitmetele ohustatud liikidele sh kalju- ja merikotkale, rohunepile ja metsisele. Avaste soostikus on üks Eesti suuremaid madalsoo komplekse. Praegu kuuluvad kaitseala koosseisu veel Avaste soost kagu poole jäävad märjad sooniidud ning vanad loodusmetsad. Avaste soo lõunaosas Kurese külast 2,5 km põhja suunas asub muistne Soontagana maalinn, mida ümbritseb pärandkultuurmaastik: niidud ja kunagised taluasemed. Kaitseala pindala on 5252,6 ha.

Turism: ettevalmistatud puhkekohad ja vaatetorn Soontagana linnamäe ümbruses, matkarada.

II kat:
soohiilakas- Liparis loeselii
sookäpp- Hammarbya paludosa
kärbesõis- Ophrys insectifera
täpiline sõrmkäpp- Dactylorhiza incarnata

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6504858 58°40'59" N
Y 512417 24°12'50" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
25.05.1981
Viimane kanne:
25.05.2017, Kaire Sirel
Esmase kande alusdokument:

Vööndid

Vööndi nimetus Pindala Tüüp Vööndi kategooria Asukoht kaardil
Avaste LKA, Avaste soo skv. 4 610,1 sihtkaitsevöönd Ib - Kõnnumaa
Avaste LKA, Kesu skv. 3 640,1 sihtkaitsevöönd Ib - Kõnnumaa
Avaste LKA, Kojastu skv. 57,2 sihtkaitsevöönd Ib - Kõnnumaa
Avaste LKA, Mangu skv. 241,3 sihtkaitsevöönd Ib - Kõnnumaa
Avaste LKA, Parasmaa pv. 29,8 piiranguvöönd VI - Piiratud looduskasutusega kaitseala
Avaste LKA, Parasmaa skv. 170,6 sihtkaitsevöönd IV - Elupaiga- või liigikaitseala
Avaste LKA, Soontagana skv. 34,8 sihtkaitsevöönd V - Maastikukaitseala
Avaste LKA, Sõõrike pv. 57 piiranguvöönd VI - Piiratud looduskasutusega kaitseala

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 8 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO1000464&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles