Pajaka maastikukaitseala

Objekti nimetus:
Pajaka maastikukaitseala
Maismaa pindala, ha:
195,0 ha
Tüüp:
kaitseala - maastikukaitseala
Veeosa pindala, ha:
6,7 ha
Registrikood:
KLO1000328
Pindala kokku:
201,7 ha
Valitseja(d):
Keskkonnaameti Lääne regioon
Kaitse staatus:
kaitsealune
Asukoht:
Raplamaa, Märjamaa vald, Napanurga küla;Raplamaa, Märjamaa vald, Russalu küla;Raplamaa, Märjamaa vald, Pajaka küla;Raplamaa, Märjamaa vald, Hiietse küla

Maamaks

On maamaksusoodustus:
Jah
Maamaksu määr:

Lisainfo

Kirjeldus:
’Kaitse eesmärk:
Pajaka maastikukaitseala kaitse-eesmärk on:
1) nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta I lisas nimetatud elupaigatüüpide - lamminiitude (6450), siirde- ja õõtsiksoode (7140), liigirikaste madalsoode (7230), vanade loodusmetsade (9010*), vanade laialehiste metsade (9020*) ning siirdesoo- ja rabametsade (91D0*) kaitse;
2) nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ II lisas nimetatud liikide, millest üks on II kategooria kaitsealune liik, ja hariliku võldase (Cottus gobio), kes on III kategooria kaitsealune liik, kaitse.

’Kirjeldus:
Kaitseala on moodustatud Märjamaa Rajooni TSN Täitevkomitee 27. mai 1958. a otsusega nr 48 «Looduskaitse organiseerimisest Märjamaa rajoonis» kaitse alla võetud Hiie talu tamme-kuuse segametsa baasil.

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6545394 59°2'48" N
Y 522979 24°24'1" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
27.05.1958
Viimane kanne:
06.03.2014, Piret Gorban
Esmase kande alusdokument:

Vööndid

Vööndi nimetus Pindala Tüüp Vööndi kategooria Asukoht kaardil
Pajaka MKA, Pajaka skv. 201,7 sihtkaitsevöönd IV - Elupaiga- või liigikaitseala

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 1 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO1000328&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles