Pilkuse maastikukaitseala

Objekti nimetus:
Pilkuse maastikukaitseala
Maismaa pindala, ha:
479,6 ha
Tüüp:
kaitseala - maastikukaitseala
Veeosa pindala, ha:
Registrikood:
KLO1000099
Pindala kokku:
479,6 ha
Valitseja(d):
Keskkonnaameti Lääne regioon
Kaitse staatus:
kaitsealune
Asukoht:
Raplamaa, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla;Raplamaa, Märjamaa vald, Tiduvere küla;Raplamaa, Märjamaa vald, Tolli küla;Raplamaa, Märjamaa vald, Teenuse küla

Maamaks

On maamaksusoodustus:
Jah
Maamaksu määr:

Lisainfo

Kirjeldus:
’Kaitse eesmärk:
Pilkuse maastikukaitseala eesmärk on kaitsta:
1) soo- ja metsaökosüsteemi ning elustiku mitmekesisust;
2) elupaigatüüpe, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7-50) nimetab I lisas. Need on rabad (7110*), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), vanad loodusmetsad (9010*), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080*) ning siirdesoo- ja rabametsad (91D0*);
3) kaitsealuseid linnuliike väike-konnakotkast (Aquila pomarina) ja kanakulli (Accipiter gentilis).

’Kirjeldus:
Pilkuse maastikukaitseala asub Raplamaal Vigala ja Märjamaa vallas. Kaitse all 1992. a-st alates. Põhieesmärk on soomaastiku, erinevate sootüüpide, nende elustiku ja kaitsealuste liikide elupaikade kaitse. Soo tekkis järve soostumisel. Peamiselt on tegu lage- ja puisraba ning siirdesooga. Turba paksus on keskmiselt 4 m ja max 5,5 m. Pilkuse raba on Lääne-Eesti tüüpiline raba, seepärast omab ta turismi- ja õppeotstarbelist väärtust. Kaitseala pindala on 475,2 ha.

Kaitsealune linnuliik: Aquila pomarina. (Keskkonnaekspertiis, 2000)

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6517866 58°47'59" N
Y 514741 24°15'18" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
20.10.1992
Viimane kanne:
29.12.2017, Kaire Sirel
Esmase kande alusdokument:

Vööndid

Vööndi nimetus Pindala Tüüp Vööndi kategooria Asukoht kaardil
Pilkuse MKA, Pilkuse skv. 479,6 sihtkaitsevöönd IV - Elupaiga- või liigikaitseala

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 1 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO1000099&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles